GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur kan skolan rusta eleverna för framtiden?

På Arbetsmarknadsdagen 14 oktober i samband med Gymnasiedagarna på Svenska Mässan ligger fokus på ungas jobbmöjligheter och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Hur kan arbetsmarknadskunskap bli en naturlig del av undervisningen och vad krävs för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar, på riktigt?

Syftet med dagen är att inspirera och visa på lärande exempel från grund- och gymnasieskolor som arbetar framgångsrikt i samverkan med arbetslivet.

Skolverket kommer att finnas på plats, liksom Arbetsförmedlingen, som berättar om sitt ungdomsarbete och arbetsmarknaden för unga. Vägledningsprojektet Visa Väst visar verktygen SYV online och Rekas samt exempel på skapandet av en kommunal SYV-plan.

Dagen avslutas med att priset Utmärkelsen delas ut till skolor och företag som arbetat särskilt bra med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2017-10-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund