GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Här träffas seniorerna"

Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa.

Bild: Anders Hofgren

Under våren 2015 gav tre stadsdelar i Göteborgs Stad (Centrum, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda) i uppdrag till FoU i Väst/GR att utvärdera den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten i äldreomsorgen med fokus på träffpunkterna.

Syftet var att undersöka i vad mån och på vilket sätt träffpunkter som riktar sig till äldre personer upplevs främja deltagarnas hälsa samt vilka deltagarna är.

Idag uppmärksammas utvärderingen i en artikel i Göteborgs-Posten.

Läs mer


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2017-03-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund