GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbar tillgänglighet i transportsystemet - för vem och hur?

GR ansvarar för höstens första Mellanrum 31 augusti: Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av staden och regionens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen?

Foto: Göteborgs stad

Foto: Göteborgs stad

Vid höstens första Mellanrum 31 augusti klockan 17-19 i stadsmuseets foajé ger Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, en inblick i hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet.

Per Bergström Jonsson och Emma Josefson från Trafikkontoret, Göteborgs stad, kommer att berätta mer om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg.
 
Mellanrum är en seminarieserie om stadsutveckling som arrangeras av Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs Stad), Mistra Urban Futures (centrum för hållbar stadsutveckling), GR, Göteborgs Universitet, (centrum för urbana studier)  och Chalmers (arkitektur och samhällsbyggnad).


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-08-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund