GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Gymnasieingenjör – ett fjärde år på teknikprogrammet

Produktutvecklare, CAD-konstruktör eller systemtekniker. Det är bara några exempel på vad en gymnasieingenjör kan arbeta med. Nu kan alla som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdig utbildning läsa ett fjärde år på teknikprogrammet.

I Göteborgsregionen finns möjligheten att läsa till gymnasieingenjör hos samtliga gymnasieskolor som är certifierade Teknikcollege. Det innebär att skolorna erbjuder tekniska utbildningar av hög klass i nära samverkan med de regionala teknikföretagen.

Utbildningarna inom Teknikcollege vänder sig till elever som söker spännande, innovativa utvecklingsmöjligheter och ger oavsett utbildningsnivå eleverna en nära koppling mellan teori och praktik.

Kontaktperson på GR

Johanna Redelius

Bli gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet

Broschyr, skriv ut

Teknikcollege Göteborgsregionen

Senast uppdaterad: 2017-11-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund