GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Gymnasiedagarna och Future Skills förbereder unga för framtiden

Idag slår Gymnasiedagarna upp portarna och 17 000 grundskoleelever från hela Göteborgsregionen har redan förbokat sitt besök på mässan. En nyhet för i år är Future Skills, en interaktiv arena med fokus på framtidens jobb

De senaste 17 åren har Gymnasiedagarna varit en viktig mötesplats för elever som står inför sitt gymnasieval. Precis som tidigare år finns de flesta av regionens gymnasieskolor representerade på Gymnasiedagarna tillsammans med ett flertal skolor med riksintag.

I år är Gymnasiedagarna även förstärkt med Future Skills, en helt ny del av mässan som riktar sig till unga och deras vårdnadshavare, men även till arbetssökande och studerande. På Future Skills har besökarna möjlighet att prova på olika yrken och träffa företag, branscher och utbildningsanordnare. Syftet är att ge besökarna kunskap och inspiration om framtidens arbetsmarknad och om vilka kompetenser som efterfrågas i olika branscher, idag och imorgon.

Regionens största föräldramöte

Ytterligare en nyhet för i år är regionens största föräldramöte som arrangeras inne i mässhallen under tisdagen och onsdagen. Föräldramötet riktar sig till alla som har barn som ska söka till gymnasiet. Under föräldramötet kommer inspiratören Micke Gunnarsson att vända på perspektiven kring gymnasievalets stress och press, erfarna studie- och yrkesvägledare reder ut begreppen kring gymnasievalet och experter svarar på frågan om var jobben egentligen kommer att finnas i framtiden.

Det här händer på mässan:

Tisdag 10 okt
08.00   Invigning, Stora scenen i mässans F-hall
08.30   Mässan öppnar, entré 2 (mittemot Liseberg)
15.00   Seminarium för arbetssökande, Stora scenen i mässans F-hall
17.30   Regionens största föräldramöte, Stora scenen i mässans F-hall

Onsdag 11 okt
08.30   Mässan öppnar, entré 2 (mittemot Liseberg)
15.00   Prisutdelning Utmärkelsen 2017
           – vilka skolor och företag är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?
           Lokal J2, Gothia Towers
17.30   Regionens största föräldramöte, Stora scenen i mässans F-hall

Torsdag 12 okt
08.30   Mässan öppnar, entré 2 (mittemot Liseberg)
13.00   Seminarium ”Hur kan vi arbeta med kompetensförsörjning
           genom samverkan mellan skola och arbetsliv?”
           Lokal R11 och R12, Gothia Towers

Gymnasiedagarna och Future Skills äger rum 10-12 oktober på Svenska Mässan. Gymnasiedagarna arrangeras av Göteborgsregionens kommunalförbund som en del i regionens öppna utbildningslandskap. Future Skills är ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2017-10-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund