GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Vux inbjudna till Nationell samling: Sverige tillsammans

GR Vux medverkade den 12 oktober, på inbjudan av regeringen, vid Nationell samling: Sverige tillsammans. Med anledning av flyktingläget ville statsminister Stefan Löfvén samla kommuner, myndigheter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och fler för att uppmärksamma de bästa arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationellt samt dra upp riktlinjerna inför framtiden.

I inbjudan uttryckte statsministern:
-    Många bra insatser görs också här hemma, men det kommer krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas etablering, för att skapa de jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemenskap som nu krävs – så att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, kan fortsätta bygga Sverige starkt tillsammans.

GR Vux satsning Yrkesutbildningar med språkstöd, som startade som ett pilotprojekt 2013 och som nu ingår i ordinarie utbud av regionsgemensamma yrkesutbildningar för vuxna, presenterades i seminariet Svenska och yrkeskunskaper – vägen till jobb.

Presentationen följdes av en paneldebatt med medverkande från Haninge och Tyresö vuxenutbildningar där vikten av samverkan lokalt och regionalt lyftes.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, introducerade seminaret med att säga:
-    Om vi lyckas kombinera SFI med yrkeskunskaper, det är då vi får det ultimata verktyget för att människor så snabbt som möjligt ska komma in i vårt samhälle.

Kontaktperson på GR
Anne-Li Drath

Här kan du söka avgiftsfria och studiemedelsberättigade  yrkesutbildningar anordnade på ett antal olika orter inom Göteborgsregionen.

Senast uppdaterad: 2015-10-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund