GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GRvux erbjuder yrkesutbildning för vuxna, med eller utan språkstöd

Det utbud av regionalt sökbara yrkesutbildningar för vuxna som startade i januari färgades delvis av ett ökat fokus på målgruppen nyanlända. Men det finns fler målgrupper.

De yrkesutbildningar som erbjuds med språkstöd möjliggör en kortare studietid för deltagarna, då de läser SFI och svenska integrerat med en gymnasial yrkesutbildning som gör dem anställningsbara.

GRvux erbjuder även andra yrkesutbildningar för vuxna som leder till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Utbildningarna är olika långa och arrangeras på flera orter. Alla utbildningar är avgiftsfria och studiemedelsberättigande. På hemsidan finns det även information om lärlingsutbildning för vuxna, som arrangeras i medlemskommunernas egen regi.

Under perioden 19  januari till 8 februari gick det att ansöka till utbildningarna som startar i mars. Nästa ansökningsperiod kommer att infalla från med 12 april till och med 2 maj, och då är det utbildningarna som startar i augusti som det går att ansöka till.  

Du kan läsa mer om de regiongemensamma yrkesutbildningarna för vuxna och se aktuellt utbud HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  
Gå gärna in och gilla GRvux på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att löpande ta del av de senaste nyheterna kring verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta Fredric Alvstrand eller Josefin Grahn.
Senast uppdaterad: 2016-02-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund