GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen

31 oktober presenterades Gymnasieutredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande slutsatser från GRs arbete i PlugInnovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fram.

PlugInnovation är ett kunskapsnav som från grunden har utformats av medarbetare på GR Utbildning, och där nationellt unik kunskap om studieavbrottsfrågan har samlats och genererats. PlugInnovations slutsatser handlar om vikten av insatser på individ- och organisationsnivå som genomsyras av framgångsfaktorerna koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och gott bemötande; samtliga med utgångspunkt i individens behov och ett holistiskt förhållningssätt.

Utredningen konstaterar att det finns gott om kunskap  som handlar om varför elever hoppar av skolan och vilka ungdomarna är. Men när det handlar om att systematiskt samla kunskap om vad som faktiskt fungerar, där har PlugInnovation en ledande roll i Sverige. Att PlugInnovations slutsatser lyfts i Gymnasieutredningen ska ses som ett erkännande av PlugInnovations unika roll samt som ett exempel på god strategisk påverkan.

PlugInnovations medarbetare fungerar som ett kunskapsbyggande centrum inom projektet Plug In, som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) i samverkan med åtta regioner. PlugInnovations arbete samlas på en digital plattform med fokus på att motverka studieavbrott, vars innehåll och koncept har byggts av GR Utbildning. PlugInnovation arbetar inom Plug In med processledning och stöd för lokalt utvecklingsarbete utifrån en vetenskaplig grund, systematiskt kunskapsbygge genom kvalitativa fallstudier, framtagande av metod- och stödmaterial som tillgängliggör kunskap samt säkerställande av att de lokala projekten kan utvärdera sina resultat.

Senast uppdaterad: 2016-11-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund