GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR söker Ekonomichef

Som ekonomichef ingår du i förbundsdirektörens ledningsgrupp och bidrar till övergripande och strategiskt arbete i kommunalförbundet. Du är också arbetsledare för medarbetarna inom ekonomienheten. 

Arbetsplatsbeskrivning

Göteborgsregionens kommunalförbund är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med sammanlagt 970.000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Sedan i mitten av september finns GR på ny adress i nybyggda lokaler i Norra Gårda.

Arbetsbeskrivning

Ekonomichefen ansvarar för:

  • VEP; verksamhet, ekonomi och personal inom ekonomienheten – organiserar, leder och fördelar arbetet inom enheten.
  • att samtliga ekonomiprocesser inom kommunalförbundet såsom exempelvis årsredovisning, bokslut, rapporter, budget, uppföljning, analys-och internkontroll, är ändamålsenliga och effektiva.  

  • att ekonomiprocesserna och de ekonomiska rutinerna utvecklas i takt med verksamheten och att stödet till avdelningscheferna är professionellt, proaktivt och effektivt.  

  • koncernredovisning och uppföljning av dotterbolagens rapportering till moderbolaget.
  • att planera och bistå revisorerna i deras arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ledarerfarenhet på strategisk nivå i. Du har högskoleexamen inom ekonomiområdet samt flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete såsom ekonomistyrning, budget- och uppföljning.

Du är mål- och resultatinriktad, har en analytisk förmåga och ser utveckling och förändringsarbete som medel till kvalitetsförbättring.

Omvärldsorientering, kommunikativ förmåga och förmåga att skapa delaktighet är viktiga egenskaper. 


Ansökan

  • Ansök senast: 2015-10-19 och endast via Offentliga jobb»


Kontaktperson på GR:

Helena Söderbäck, Förbundsdirektör
tfn. 031-335 51 96, 0706-32 24 84

Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco-representant
031-335 50 72, 0701-47 99 90

Tony Dahl, Visions-representant
031-335 50 34

Senast uppdaterad: 2016-10-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund