GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR:s medlemskommuner ökade med 15 123 invånare år 2017

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Snart därefter passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka.

Regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 1 012 569 invånare och ökningen för 2017 är 1,5 procent i jämförelse med föregående år. 

Samtliga 13 kommuner har ökat sin befolkning. Störst procentuell befokningsökning i regionen har Mölndals Stad med 2,6 procent (1,8 procent 2016) och minst har Härryda kommun med 0,8 procent (1,2 procent 2016).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har även 2017 uppnåtts med god marginal.

SCB uppger att folkökningen i Sverige under 2017 har till cirka 81 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 19 procent på födelseöverskottet. Under 2017 ökade befolkningen i landet med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet.  Läs mer på SCBs hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2018.02.21

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad: 2018-02-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund