GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR Skola Arbetsliv genomför handledarutbildning för Norra Hisingen

GR Skola Arbetsliv genomför under mars månad på uppdrag från Norra Hisingen en två dagars handledarutbildning för personal inom verksamheterna måltidsservice och lokalförsörjning.

Deltagarna kommer intensivt och under kreativa metoder att arbeta med teman som kommunikation, lärande och handledarskap. Deltagarna utmanas redan före start att genomför en hemuppgift som presenteras och arbetas med under utbildningen.

Insatsen är en av många skräddarsydda aktiviteter
som GR Skola Arbetsliv erbjuder.

Senast uppdaterad: 2015-03-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund