GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR och Storsthlm är semifinalister i Guldlänken 2018

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet som har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. GR och Storsthlm nomineras för sitt samarbete kring gymnasieantagning.

Gymnasieantagningen i de två regionerna berör årligen 42 000 sökande elever samt verksamhetsprocesser i 41 kommuner. Både GR och Storsthlm ansvarar för denna på delegation av sina respektive medlemskommuner.

Tidigare har organisationerna utvecklat arbetssätt, processer och stödsystem var och en för sig. Men efter en inledande period av fördjupat och undersökande samarbete har organisationerna tagit steget att formalisera samarbetet i ett samverkansavtal med hög ambition och långsiktighet som grund. Nu har GR och Storsthlm nominerats till Guldlänken 2018 och är så här långt semifinalister.

Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. Priset delas ut på Offentliga Rummet den 24 maj.

Läs mer:

Logo för Storstockholm och Göteborgsregionen

 

 

Kontaktperson på GR:
Helena Söderbäck,
Förbundsdirektör GR

Senast uppdaterad: 2018-04-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund