GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR medverkar i utbildningsdag för lärare kring EU

Den 31 oktober arrangeras en utbildningsdag för lärare kring EU. GR medverkar bland annat genom en presentation kring att skapa engagemang för EU med lärandet i fokus.

Utbildningsdagen arrangeras i samarbete med Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR), Europaparlamentets informationskontor i Sverige, EU-kommissionens representation i Sverige, Universitets- och högskolerådet (UHR) och Västra Götalandsregionen.

Målgruppen för dagen är lärare i Göteborgsregionen som önskar uppdatera sig och bygga kunskap, inte minst med tanke på de två val som ligger framför oss kommande två år.

  • Läs mer om dagens innehåll och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på GR:  Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2017-09-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund