GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommunerna samlar insatserna kring flyktingfrågan

Förbundsstyrelsen tar ställning till ett 30 punkter långt förslag som ska stärka flyktingmottagandet.

Inom Göteborgsregionen finns det ett akut behov av att gemensamt titta på hur man bäst kan hantera flyktingmottagandet och de nya situationer som uppstår runt om i kommunerna med flyktingtillströmningen.

Några av punkterna på listan handlar om bostadssituationen, där en idé är att bygga upp moduler för tillfälliga boenden.  Andra förslag handlar om att ta fram mallar för hyresavtal för privatpersoner som vill hyra ut hela eller delar av sina bostäder samt att föra dialog med byggare om olika tillfälliga lösningar.

Ytterligare ett spår handlar om utbildningsinsatser, där GR vill intensifiera satsningarna på yrkesutbildning med språkstöd. Fem yrkesutbildningar med språkstöd startar snarast.  Som en del av de sociala insatserna planeras utbildningar för nya gode män, vilket det just nu är brist på. En handlingsplan kring de barn som försvinner planeras även.

Det finns barn som vi inte vet var de är. De kommer till Centralstationen och sedan är de borta. Detta är ett mycket större problem i Stockholm än i Göteborg och handlar oftast om personer som vet att de kommer att ha svårt att få asyl här, till exempel de som kommer från Marocko, säger förbundsstyrelsens ordförande Jonas Ransgård.

Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2015-10-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund