GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommunerna ökade med 12 888 invånare år 2014

De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2014 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,3 procent, att jämföras med ökning 2013 på 1,1 procent. Det är den största ökningen under 2000-talet.

Göteborgsregionen hade  2014-12-31 en sammanlagd befolkning på 970 912 personer. De kommuner som procentuellt har ökat mest är Härryda och Lilla Edet med 1,6 procent vardera. Antalsmässigt ökar Göteborgs stad mest med 7 874 personer.

Den målsättning som finns uppsatt för Göteborgsregionen är en årlig befolkningstillväxt på 10 000 personer.

Källa SCB 2015.02.20

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad: 2015-02-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund