GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommunerna ökade med 11 448 invånare år 2015

De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2015 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,2 procent jämfört med föregående år och en sammanlagd befolkning på 982 360 personer.

Störst procentuell befokningsökning i regionen har Ale kommun med 1,5 procent och Göteborg med 1,3 procent.

Störst procentuell befolkningsökning 2015 jämfört med föregående år har
Tjörns kommun, 1,2 procent 2015 att jämföra med 0,6 procent 2014.

Den målsättning som finns uppsatt för Göteborgsregionen är en årlig befolkningstillväxt på 10 000 personer.

Källa SCB 2016.02.22

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad: 2016-02-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund