GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Goda exempel på energismart samhällsplanering på SPECIALS slutkonferens 26 januari

Välkommen till en dag i Göteborg med goda exempel på energismart planering och samhällsbyggande i Sverige och Europa!

Under de senaste åren har GR samarbetat med Föreningen för Samhällsplanering i EU-projektet SPECIAL för att öka kunskapen om och kompetensen i att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen. Då SPECIAL lider mot sitt slut vi vill dela med oss av goda erfarenheter och exempel på energismart samhällsplanering i Sverige och Europa.

Planerare och hållbarhetsstrateger från Hamburg, Genève och Borås berättar om hur de har arbetat med att integrera energiperspektivet i stadsutveckling och samhällsplanering. Andra goda exempel från SPECIALs partnerländer kommer att presenteras av FFS SPECIAL-team. Vi berör både processer och tekniska lösningar. Programmets huvudpunkter:

  • Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg - Good practice and experiences from IBA Hamburg. Jan Gerbitz, IBA Hamburg
  • Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in the Canton of Geneva. Martin Clerc de Senarclens, Canton de Genève
  • Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och klimatstrategi - föredömet Borås. Susanne Arneborg och My-Linda Lorentsson, Borås stad
  • Lärdomar och inspiration från SPECIALs partnerländer – process och sakfrågor. Carl-Johan Engström, Ulf Ranhagen och Mats Johan Lundström, FFS & KTH

SPECIALs slutkonferens vänder sig såväl till samhällsplanerare och planarkitekter som energi-/klimatstrateger, hållbarhetsstrateger, trafikplanerare och energiexperter. Både kommunala tjänstemän, politiker och konsulter är välkomna! Seminariet är avgiftsfritt.


Kontaktperson på GR: Amie Ramstedt

Senast uppdaterad: 2015-12-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund