GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Framtidsveckor - En framgångsrik modell

Konceptet framtidsvecka växer för varje termin och fler och fler skolor i Göteborgsregionen bygger sina framtidsveckor tillsammans med GR Skola Arbetsliv som processtöd.

Konceptet Framtidsvecka bygger på att eleverna ska få mer och bredare inblick i arbetslivet för att få bättre möjligheter att göra välgrundade och medvetna val kring sin framtid och studie- och yrkesval.

Under en vecka vävs lektionsmoment kopplade till arbetslivet samman med verkliga möten med flera yrkesambassadörer och studiebesök. Ett koncept som uppskattas av såväl elever, skolpersonal, företag och verksamheter.

Under vårterminen genomför Lexby skola, Ryaskolan, Brattebergsskolan och Bleketskolan framtidsveckor!
Och fler skolor planerar Framtidsvecka till hösten.

Kontaktperson på GR:
Cecilia Ruthér

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2015-03-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund