GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Förstärkt satsning på feriejobb

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb.

Omfattningen av medel till respektive kommun kommer att fördelas efter antalet 15–17 åringar som finns i kommunen. Ersättningen betalas ut genom att en formell överenskommelse tecknas mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun.

Såhär ser fördelningen av de statliga medlen ut till GR-kommunerna:

Kommun

Kronor

Antal ungdomar 15–17 år

Ale

359 000

1 077

Alingsås

436 000

1 309

Göteborg

5 106 000

15 338

Härryda

453 000

1 362

Kungsbacka

1 015 000

3 048

Kungälv

466 000

1 400

Lerum

503 000

1 512

Lilla Edet

140 000

421

Mölndal

733 000

2 202

Partille

444 000

1 333

Stenungsund

298 000

896

Tjörn

160 000

481

Öckerö

156 000

468

 

 

Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-06-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund