GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Följ med Västsvenska paketet till framtiden

Besök utställningen om Västsvenska paketet på Kungsmässan i Kungsbacka 27-28 maj.

Foto: Losevsky Pavel/Shutterstock

Foto: Losevsky Pavel/Shutterstock

Fredag 27 maj kl. 10–19 och lördag 28 maj kl. 10–17  kan du ta del av projektinformation, föreläsningar, speed meeting med politiker och en tidskapsel där du kan skicka en videohälsning till dig själv i framtiden.


Kontaktperson på GR: Eva-Lena Hedvall

Senast uppdaterad: 2016-05-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund