GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FN-rollspelen firar 20 år på Bokmässan

150 elever som under en heldag debatterar yttrandefrihet i FN:s Generalförsamling. Så firar FN-rollspelen sitt 20-årsjubileum under Bokmässan.

Den 23 september anordnar Pedagogiskt Centrum på GR i samarbete med Bok- och biblioteksmässan ett jubileumsspel för att fira 20 år av FN- och EU-rollspel i Pedagogiskt Centrums regi. 150 elever från Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium är indelade i 36 länder och ska utifrån sina respektive länders åsikter diskutera och debattera beslutsförslag samt fatta beslut rörande yttrandefrihetsfrågan. Detta i kostymer och andra formella dräkter som representerar länderna.
 
Innan spelet läser eleverna in sig på hur FN fungerar, lär sig allt de kan tänkas behöva om det land som de representerar i spelet samt läser in sig på hur yttrandefrihetsfrågan diskuteras i landet. Pedagogiskt Centrum, som har mångårig erfarenhet av upplevelsebaserat lärande, kommer att leda rollspelet.
 
Ett rollspel är en mycket spännande och lärorik pedagogisk metod, där ungdomarna själva styr mycket av det som händer. I arbetet inför spelet samverkar olika ämnen, såsom samhällskunskap, historia, språk och svenska. Under spelet lär de sig mycket om demokrati och inflytande, samt får en förståelse för hur politiska beslut fattas, berättar Rasmus Jonsson, projektledare och ordförande under mötet.
 
FN-rollspelet äger rum kl 9.00–16.30 den 23 september på Gothia Towers, Svenska Mässan i Göteborg.

Kontaktperson på GR:
Rasmus Jonsson, projektledare

PEDAGOGISKT CENTRUM
Pedagogiskt Centrum utvecklar spel och upplevelser som väcker engagemang och delaktighet.   Våra spel är kostnadsfria att använda och du hittar dem i Speldatabasen.

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund