GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Flerårig verksamhetsinriktning för GR antagen

Förbundsfullmäktige antog den 16 juni verksamhetsinriktning och budget för GR 2016, som syftar till att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag.

Den verksamhetsinriktning som nu är antagen ska från och med 2017 och framåt bli flerårig. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning.

I slutet av varje budgetår kompletteras verksamhetsinriktningen med en mer detaljerad aktivitetsplan och detaljbudget för kommande budgetår.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2015-06-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund