GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb

Idag lanseras Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb.

Verktyget, som är en del av GR Skola Arbetsliv och praktikplatsen.se, erbjuder stor flexibilitet för att anpassa ansökningsprocessen och tilldelningen för varje kommuns egna behov.

I verktyget går det att erbjuda platser både manuellt och genom anpassade lottningsförfaranden. Verksamheter som erbjuder platser kan även sätta upp avgränsningar för att endast personer som är behöriga att söka platsen ska kunna få den tillgänglig.

Systemet erbjuden även många andra effektiva funktioner som förenklar arbetet med feriepraktik och sommarjobb i kommunen.  

Kontaktperson på GR:
Rasim Avdic

Senast uppdaterad: 2016-03-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund