GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Faktafel och myter om Västlänken

Det cirkulerar just nu ett antal skrifter och myter kring Västlänken som innehåller faktafel. På sin hemsida kommenterar projektet några av de påståenden som framförs.

Syftet med att besvara påståendena är att bidra med korrekt information om Västlänken, så att allmänheten ges en rättvis bild och får möjlighet att forma sin egen uppfattning om projektet.

Senast uppdaterad: 2016-09-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund