GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

EuroSkills är igång – här hittar du GR Utbildning

Europas största yrkestävling har startat på Svenska Mässan i Göteborg. De 40 000 besökare som väntas besöka EuroSkills under de tre dagarna kommer att få följa 500 unga skickliga yrkesutövare, som tävlar om att vinna yrkes-EM, samt prova på deras yrken. GR Utbildning finns med på många håll

I GR Utbildnings monter på mässgolvet får eleverna genom aktiviteten EuroSkills Temapraktik olika uppdrag att lösa under evenemanget. Här finns också möjlighet att få veta mer om yrkesutbildningar för vuxna samt göra ett quiz för att se vilket yrke som passar dig.

Klockan 9.00 på torsdagen arrangeras seminariet ”Tekniska tjejer och vårdande män?” om att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval. Det är projektet College Väst som bjuder in till en synvända där åhörarna utmanas i de föreställningar som finns när det gäller detta. Här presenteras bland annat vad forskningen visar och hur handledare som genom sitt bemötande lyckats bryta dessa vanor arbetar. Därtill visar Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege hur de arbetar med frågan.

På Stora scenen klockan 11.00 berättar GR Skola Arbetsliv om arbetet med den lärarhandledning som GR Utbildning på uppdrag av Skolverket och WorldSkills Sweden tagit fram inför EuroSkills. Här ges matnyttig information för skolpersonal samt information om övningar kopplade till eventet och många av de val ungdomar idag ställs inför. Denna information ges även kl. 15.00 under fredagen och 11.30 på lördag.

EuroSkills första dag avslutas med den årliga prisutdelningen av Utmärkelsen – för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Klockan 15.00 delas priser ut för grundskola, gymnasieskola, företag samt i den nya kategorin årets yrkeslärare. Deltagarna får även lyssna till rektor Lina Axelsson Kihlblom som pratar om framtidens skola samt hur Liseberg arbetar med långsiktig kompetensförsörjning.

Välkommen till Svenska Mässan och monter B03:14.

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund