GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet

Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

  1. Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell
  2. Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen
  3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
  4. Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare
    och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Projektet kommer att pågå från april 2017 till januari 2020.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-12-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund