GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen är klar

Nu är den preliminära antagningen till gymnasieskolor inom Göteborgsregionen klar och 8292 elever är antagna till regionens nationella program. 80 procent av eleverna är antagna på sitt förstahandsval såväl till program som skola. 93 procent av eleverna har fått sitt förstahandsval av utbildning om man bara ser till önskat program.

Det mest sökta gymnasieprogrammet är samhällsvetenskapsprogrammet följt av naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. Det finns för närvarande 1069 lediga platser på de fristående skolorna och 1356 på de kommunala. 212 elever är behöriga men endast reservplacerade då de inte har den poäng som behövs för de skolor och utbildningar de har sökt.

Elever som vill lägga till val eller i övrigt göra justeringar i gymnasievalet ska snarast kontakta sin studie- och yrkesvägledare. Gymnasievalet stänger onsdagen den 1 juni kl 16.00. Slutantagningen är klar och presenteras tisdagen den 28 juni kl 10.00.

Antagningsstatistik för preliminärantagningen finns på www.grkom.se/gymnasieantagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under länken Statistik och Preliminärantagning 2016. Där finns information om de olika utbildningarnas antagningspoäng och medelvärde, de populäraste skolorna och programmen mm.

Senast uppdaterad: 2016-04-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund