GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess

Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat.

Tidigare i februari presenterade GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess 1.0länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och nu öppnar man upp för delen i processen där aktörer kan meddela intresse av att delta i idéutvecklingsprojekt.

Under uppbyggnadsfasen 2017 – 2019 genomför AllAgeHub projektteam tillsammans med samarbetspartners en gemensam innovationsprocess. Man kallar den för innovationsprocess 1.0 för att den ska utvärderas, förfinas och justeras under 2018 – 2019. Målsättningen är att innovationsprocessen ska resultera i innovationer som skapar värde och omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta.

Läs mer om innovationsprocessen samt idéutvecklingsprojekt
och meddela intresse på
 www.allagehub.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR:  
Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub

Senast uppdaterad: 2018-03-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund