GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna

Den 4-6 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan och det är nu hög tid att boka monterplats

Förutom de flesta utbildningsanordnarna i regionen, finns här även representanter för skolor med riksintag, oberoende studie- och yrkesvägledare och företrädare för arbetslivet, allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studieval.

Yrkesutbildningarnas år
Regeringen har utropat 2016 till Yrkesutbildningarnas år. Detta kommer bland annat att märkas i arbetslivets yta Anställningsbaren, där besökarna har möjlighet att möta branscher och företag som söker kompetens.

Gymnasiedagarna 4:e dagen – för gymnasiesärskolan
Veckan efter den ordinarie mässan arrangeras även Gymnasiedagarna 4:e dagen för att möta ett efterfrågat behov av en mässa i ett mindre format för de elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Allt för att göra valet till gymnasiet så bra som möjligt för alla elever.

Liksom förra året kommer även scenen Speakers’ corner och SYV-chatten Gymnasiedagarna Online att finnas med på mässan.

  • Boka monterplats härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gymnasiedagarna

Senast uppdaterad: 2016-03-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund