GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Västra Götalandsregionen har tillsammans GR och övriga kommunalförbund i Västra Götaland skickat ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås.

Läs mer: Västsvenskt remissvar till regeringen:
bygg sträckan Göteborg-Borås nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se också filmen som GR har tagit fram
i samarbete med kommunerna i stråket:
Göteborg-Borås. En motor för hållbar tillväxt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om GR:s arbete i stråket hittar du på
www.grkom.se/goteborg-boraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR:  Maja Wadstein

Senast uppdaterad: 2017-11-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund