GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bidra till ett mer hållbart resande i Lerum och Nödinge!

SMART Sverige-appen uppmuntrar och belönar hållbara resor. Varje gång du väljer buss, spårvagn, cykel eller promenad framför bil så får du poäng. Samtidigt samlar appen in information om människors resvanor för att utveckla det hållbara resandet. Nu behövs fler användare i Lerum och Nödinge inom projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen”.

”Hållbara attraktiva stationssamhällen” är ett tvåårigt innovationsprojekt som genomförs i Lerum och Nödinge under 2016 och 2017. Projektet handlar bland annat om att hitta alternativa resmöjligheter till egen bil även i mindre orter med stort bilberoende.

Utvecklingen sker i samverkan med invånare, näringsliv och bostadsbyggare i Lerum och Nödinge för att man ska kunna identifiera vilka behov som finns och därmed veta vad som behöver utvecklas. Detta görs delvis genom SMART Sverige-appen.

Ladda ner appen och låt den kartlägga dina resvanor i en månad samtidigt som du samlar poäng som kan bytas mot donationer och rabatter. Appen har inte tillgång till någon information om din identitet och kommer inte att analysera enskilda resor eller enskilda användares resor. All registrerad data kommer endast användas till forskning och informationen kommer inte spridas till andra organisationer.

Fram till den 1 juli skänker projektet pengar till en förening varje gång någon i Lerum och Nödinge laddar ner appen.

GR koordinerar projektet ”Hållbara attraktiva stationssamhällen” som finansieras av Vinnova.

Läs mer:


Kontaktperson på GR:  Amie Ramstedt

Senast uppdaterad: 2017-05-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund