GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle

I somras träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. FoU i Väst/GR var en av arrangörerna och nu kan du ladda ner en svenskspråkig dokumentation av workshopen.

Det var 16:e gången som forskningsnätverket Euroganglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  träffades men första gången som praktiker bjudits in att delta. Inom nätverket går att hitta gängforskning från olika delar av USA och Europa, men också från exempelvis Sydamerika.

Göteborg i fokus

Som ett genomgående tema under workshopen diskuterades situationen och interventioner mot gäng i Göteborg. Tanken med detta var att få inspel från internationella forskare kring arbetet och vad som kunde utvecklas vidare.

Här lyftes förebyggande arbete mot nyrekrytering till gäng, arbetet mot gängrelaterad våldsanvändning samt stöd till avhoppare. Dessa presentationer kopplades till internationell forskning genom forskarpresentationer. Utöver dessa teman lyftes också användningen och betydelsen av sociala medier som kommunikationsplattform och självpresentationer i gängsammanhang.

Konferensen arrangerades av Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och Polisen.

Denna dokumentation är ett urval från de 27 presentationer som gavs under workshopen.
(Konferensen hölls på engelska men dokumentationen är på svenska.)

Ladda ner

Medias rapportering från workshopen


Kontaktperson på GR: Björn Wallermark


Senast uppdaterad: 2016-09-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund