GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Är du Mistra Urban Futures nya ledare för Göteborgsplattformen?

Centret för hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures söker nu en ny GOLIP-director med ansvar för att utveckla och leda  arbetet inom Göteborgsplattformen, där GR är en av parterna.

Mistra Urban Futures är ett internationellt kunskaps- och forskningscenter som ska bidra till att förverkliga rättvisa städer. Göteborgsplattformen är den största av de fem internationella plattformarna där centret verkar.

Som ledare och director har du ansvar för att leda och utveckla centret och dess projekt inom hållbar stadsutveckling tillsammans med konsortieparterna.   


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-09-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund