GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Anta utmaningen – anmäl er till Utmärkelsen 2015

Samverka mellan skola och arbetsliv och vinn fina priser. Nu är det hög tid att anmäla sig till GR Skola Arbetslivs Utmärkelse 2015.  

Under ett antal år har SAK-rådet uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetat kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv, allt i syfte att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

Nu vill GR Skola Arbetsliv veta hur arbetet ser ut i år när det gäller entreprenörskap, samverkan mellan skola och arbetsliv samt studie- och yrkesvägledning på skolor och arbetsplatser.

Den som vill anta utmaningen ska skicka dokumentation såsom blogg, webb, film eller facebook-sida med goda exempel till grskolaarbetsliv@grkom.se , senast den 16 juni.

SAK-rådet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2015-04-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund