GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Anmälan öppen till programmet Ny som Chef – Utvecklande Ledarskap

Nu är anmälan öppen för nästa omgång av Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL). Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen.

Programmet genomförs av Framtidens Ledare, den verksamhet inom GR som arbetar med chefs- och ledarutveckling. Syftet är att förbereda och utveckla ledare och chefer och bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap.
 
Sedan 1998 har Framtidens Ledare ett politiskt uppdrag att arbeta med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen.  
 
Programstart är 30 augusti 2017.
Sista dag för anmälan är 26 maj 2017.

  • Läs mer om programmet och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Läs mer om Framtidens Ledare härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på GR:
Eva-Lena Johannesson

Senast uppdaterad: 2017-03-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund