GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Anmälan öppen till programmet Jag vill bli chef!?

Tycker du att chefskap/ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet Jag vill bli chef!? vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll och är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.

Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär före beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i ett längre perspektiv är också att bidra till regionens ledarförsörjning.

Den 25 april startar programmet,
och sista dag för anmälan är 24 mars.

  • Läs mer om programmet och anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programmet genomförs av Framtidens Ledare, den verksamhet inom GR som arbetar med chefs- och ledarutveckling. Sedan 1998 har Framtidens Ledare ett politiskt uppdrag att arbeta med försörjning, utveckling och marknadsföring av kommunalt ledarskap i regionen. Framtidens Ledare erbjuder utbildning och utveckling för individer, grupper och hela organisationer.

  • Läs mer om Framtidens Ledare härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR:
Susanna Rolstad

Senast uppdaterad: 2017-02-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund