GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

21 september öppnar GR dörrarna till en helt ny men välkänd mötesplats,
Ny adress: Anders Personsgatan 8

Efter 20 år i Södra Gårda flyttar nu GR sin verksamhet till Norra Gårda - från Gårdavägen 2 till Anders Personsgatan 8.

I det nya GR-huset på Anders Personsgatan 8 finns fräscha och funktionella lokaler och konferensutrymmen för hela vår verksamhet och de närmare 50 nätverken inom GR.

Här erbjuder vi kurslokaler för kompetensutveckling och ger service åt våra 13 medlemskommuner. Vi kommer helt enkelt att fortsätta göra det vi gör idag men i betydligt mer ändamålsenliga lokaler.

Lite praktisk information
Fredag 18 september går flyttlasset från Gårdavägen och denna dag är vår växel stängd. Medarbetare nås enbart på mobiltelefon.

Vår ambition är att GRs webbsidor och e-post kommer fungera under fredag 18 september men vi ber er ha överseende med eventuella tekniska problem som kan uppstå i samband med flytten. Den 21 september hittar du oss på Anders Personsgatan 8 i Norra Gårda.

Du kan redan nu boka in dina möten i våra nya lokaler, se information:

Läs mer om Norra Gårda och GRs nya lokaler

Varmt välkommen till GR i ny och spännande inramning!


Helena Söderbäck, förbundsdirektör

Senast uppdaterad: 2016-03-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund