GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

200 deltagare från akademi och praktik diskuterade framtidens stadsbyggnadsdialoger

I november förra året arrangerade Mistra Urban Futures en Urban research-konferens med temat ”Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet”. Nu kan du ta del av dokumentationen.

Drygt 200 personer, varav de allra flesta tjänstemän från kommuner runt om i Sverige och forskare, kom till Chalmers i Göteborg för att delta på konferensen där fem forskare från olika discipliner och fyra tjänstemän från olika delar av landet delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund