GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

2000 pedagoger får kompetensutveckling genom Mount Skolutveckling i Kungsbacka

Nu är det äntligen dags! Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, kunskapar under två dagar i v 44 tillsammans med 2000 pedagoger från förskola och grundskola i Kungsbacka.

Pedagogiskt Centrum står både för arrangemang och innehåll i Mount Skolutveckling. Arrangemanget utgår från enheternas kompetensutvecklingsplaner och systematiska kvalitetsarbete och har således skräddarsytts utifrån befintliga behov.

Det handlar om kollegialt lärande, arbetslagsutveckling och process samt fokus på dela-kultur och den egna kompetenta organisationen. Många lärare och utvecklingsledare i Kungsbacka håller därför också i workshops och föreläsningar för sina kollegor, och lokala processledare har utbildats av Pedagogiskt Centrum i processverktyg såsom  coachande samtal och diskussionskaruseller.

Dessutom medverkar föreläsare från några av landets lärosäten nämligen Monica Reichenberg, Göteborgs Universitet, Sven Persson, Malmö Högskola, och Magnus Levinsson, Borås Högskola. Dessa föreläser utifrån redan pågående utvecklingsarbeten i Kungsbacka som till exempel Läslyftet, relationellt ledarskap och kvalitetsarbete i fritidshem.

Kontaktperson på GR
Sandra Svensson

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-10-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund