GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR på Mynewsdesk

GR publicerar löpande pressmeddelanden och nyheter på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nedan visas de senaste artiklarna via RSS flöde.

Följ Göteborgsregionens kommunalförbund GR
 • 2018-04-26
  94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan – det visar årets regiongemensamma elevenkät
  Bland elever i årskurs 2 i regionen svarar 96% att de tycker det är roligt att läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94% av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper...
  Läs mer
 • 2018-04-12
  Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar – 91% är antagna till vald utbildning
  I dag presenteras preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 067 elever har preliminärt antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 78 % till sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 91 % antagna på sitt förstahandsval av...
  Läs mer
 • 2018-04-11
  ”Strukturerna måste anpassas efter individen, inte tvärtom” - Nya arbetssätt ska förebygga studieavbrott i Ale
  På Lärlingsgymnasiet i Ale utvecklar man nya metoder för att förebygga studieavbrott, framförallt bland de elever som av olika anledningar inte kan vara på sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Fokus ligger på att skapa en bra skolkultur genom bemötande och relationer.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  INBJUDAN till PRESSKONFERENS 12 april 2018 klockan 11.30 - Presentation av preliminärantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018
  GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets preliminärantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit preliminärt antagna.

  Pressträffen äger rum...

  Läs mer
 • 2018-04-05
  INBJUDAN till PRESSKONFERENS 12 april 2018 klockan 11.30 - Presentation av preliminärantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018
  GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets preliminärantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit preliminärt antagna.

  Pressträffen äger rum...

  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund