GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GR:s miljöarbete

Göteborgsregionens Kommunalforbund  har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

Miljövision:
Med vår värdegrund som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade:
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i maj 2017 blev GR återigen diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del i verksamheten och detta i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

En ny miljöpolicy med riktlinjer och en Mötes- och Resepolicy är framtagen som skall stödja vårt arbete i att minska belastningen på miljön.


För 2018 har vi satt upp följande nya miljömål:

  • CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017.

  • Endast vegetariska luncher ska serveras i GR:s konferensverksamhet vid årets slut.

  • Fraktionen brännbart avfall ska minska med 10 % per anställd jämfört med år 2017.

  • De varor och tjänster som köps in ska ha en lägre miljöpåverkan än 2017.

  • All personal ska genomgå grundläggande miljöutbildning

Har du några frågor om GR:s miljöarbete så kontakta gärna vår miljösamordnare

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Sven Olsson
Miljösamordnare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund