GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Att utveckla och behålla kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården

Konferens i Göteborg 28 oktober 2014 om kompetensutveckling av personal inom socialtjänsten

Kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården är ett eftersatt område. Hög personalomsättning och för få erfarna handläggare är några av de problem som finns.

Erfarenheter från olika kompetensinsatser presenterades och några av de frågor som diskuterades var vad som kan göras för att förändra situationen och på vilket sätt insatserna kan utformas.

Dokumentation

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund