GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad

Solrosen är en del av Göteborgs Räddningsmission. De har funnits i 17 år och erbjuder stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem.

Behovet av stöd är omfattande. I Sverige finns det ca 30 000 barn med en förälder som är aktuell inom kriminalvården och ungefär 8000 av dem har en förälder i fängelse.

Solrosen erbjuder bland annat kris- och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna, en mötesplats, familjeläger, musik och skapande verksamhet.

En utvärdering startar hösten 2017 och kommer att pågå till april 2018. Syftet med den är att undersöka vad Solrosen har för betydelse för de barn, unga och föräldrar som är eller har varit i kontakt med verksamheten, för att kunna dra lärdomar av det och även beskriva detta för sina finansiärer.


Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund