GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende

Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen?

FoU i Väst/GR kommer att bedriva följeforskning av ett projekt med samtalscirklar kring livsfrågor på Nya Varvets äldreboende. Till samtalscirklarna bjuds äldre personer in som bor på äldreboendet samt ett par undersköterskor. Samtalet leds av en terapeututbildad präst. 

Projektet handlar om hur det existentiella perspektivet kan få större plats inom äldreomsorgen. I den praktik som har utvecklats är det inte självklart hur man arbetar med existentiella frågor vilket gör det här projektet nyskapande.

Projektet förväntas kunna bidra till bättre livskvalitet för de boende och en möjlighet till förstärkt yrkesroll som undersköterska.

Följeforskningen pågår från september 2017 till december 2018.

Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund