GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu öppnar anmälan till 2018 års utbildningar i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

Utbildningen erbjuds vid tre olika tillfällen i Göteborg, Motala respektive Uppsala.

PYC är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

Grundutbildningen består av tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt sju tillfällen.

 

Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund