GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Forskning pågår: Välkommen till en konferens om funktionshinder och åldrande

Forskargruppen NORM vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR bjuder in till en kostnadsfri konferens den 17 november.

Syftet med konferensen är att ge en inblick i aktuell samhällsvetenskaplig forskning om personlig assistans, genus, rättigheter, professionellt stöd, hemtjänst, boende, autonomi och delaktighet.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till såväl chefer och yrkesverksamma inom verksamheter som studenter och andra intresserade. Under dagen bjuder vi på kaffe och frukt. Lunch sker på egen hand.


OM FORSKARGRUPPEN NORM

NORM (Normalitet - Omsorg - Rättigheter - Makt) är en forskargrupp bestående av doktorander och seniora forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Inom gruppen bedrivs forskning av relevans för funktionshinder och åldrande.


ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan senast den 9 november 2017. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!


VID FRÅGOR

Kontakta Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet


TID OCH PLATS

17 november 2017 kl. 09:00 - 16:00 I Volvosalen, Handelshögskolan, Göteborg.


MER INFORMATION & ANMÄLAN

 

Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2017-09-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund