GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering

GR har beviljats statsbidrag och söker kommuner som vill delta i ett kommande utvecklingsprojekt.

GR har beviljats statsbidrag från delegationen mot segregation för en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt om hur den sociala hållbarhetsdimensionen kan stärkas i samhällsplaneringen i syfte att motverka boendesegregation.

Ambitionen är att i ett kommande utvecklingsprojekt utveckla, anpassa och testa innovativa metoder i Kungälv, Partille, Lerum och Stenungsund.

I arbetet medverkar även Hyresgästföreningen, RISE, fastighetskontoret i Göteborg stad och Älvstranden Utveckling.

Bakom ansökan står ett samarbete mellan nätverken för samhällsbyggnadschefer och socialchefer på GR.


Vill din kommun delta?

I förstudien ingår att undersöka om fler kommuner är intresserade av ett kommande utvecklingsprojekt.

Anmäl intresse till Maja Wadstein!

 

Kontaktpersoner på GR: Maja Wadstein och Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2017-11-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund