GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kommungemensam plattform för nyanlända

GR-kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen samverkar för att underlätta vuxna, nyanlända flyktingars etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Det rör frågor som regional samhällsorientering, flyktingguide och språkvän, boende och anvisning, yrkesutbildningar, hälsa, kompetensutveckling samt att identifiera och påverka informella och formella regler som försvårar etableringsarbetet.


Mötestider 2018

Tid: Kl 9.00–12.00

  • 1 februari
  • 27 mars
  • 23 maj
  • 11 september
  • 13 november


Representanter – kommungemensam plattform för nyanlända

Ale

Pedro Rivera Nielsen

Alingsås

Julia Mårtensson

Göteborg

Pia Borg/Helene Holmström
Annika Bellming
Tomas G Magnusson (adjungerad)

Härryda

Johan Staaf

Kungsbacka

Karin Martinsson

Kungälv

Emma Nilsson

Lerum

Gun Rosvall

Lilla Edet

Ann-Christine Gustavsson

Mölndal

Anders Nordberg Markhede

Partille

Cecilia Netzén

Stenungsund

Björn Wikman
Roger Andersson (adjungerad) 

Tjörn

Britt Marie Rastman

Öckerö

Alexandra Nygren

Länsstyrelsen

Pia Severinsson

Migrationsverket

Jonatan Forsberg

Arbetsförmedlingen

Nemat Daneshyan

Västra Götalandsregionen
(Närhälsan)

Britt Tallhage

GR

Linda Karlsson

GR

Ulrica Furby

 

Strategigrupp

Kopplat till plattformen finns även en strategigrupp. Strategigruppen identifierar frågor som kan lyftas till såväl plattformen för nyanländas etablering som plattformen för mottagandet av ensamkommande barn.

Strategigruppen består av: Karin Alvermalm (Alingsås), Birgitta Korpe (Mölndal), Ann-Christine Gustavsson (Lilla Edet), Helene Holmström (Göteborg), Pia Borg (Göteborg), Anders Paulsson (Arbetsförmedlingen), Jonatan Forsberg (Migrationsverket), Oskar Johansson (Länsstyrelsen), Pia Severinsson (Länsstyrelsen), Marie Sjövall (Västra Götalandsregionen), Ulla-Britt Caping Salas (GR), Linda Karlsson (GR) och Ulrica Furby (GR).

Kontaktpersoner på GR

Linda Karlsson

031-335 52 04

 

Ulrica Furby
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund