GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

O till Ö

Jeanette Olsson
Forskare
031-335 51 86
0734-22 30 79

Leena Odebo
Utredare
031-335 50 85

Björn Ramse
Valideringsutvecklare
0709-67 03 44

Karin Riddington
Utbildningsadministratör
031-335 51 12
0708-84 05 48

Anne Sandstedt
Valideringsutvecklare
0768-98 66 33

Nicholas Singleton
Gruppchef kompetensutveckling
0709-96 84 96

Piaa Stenbäck
Administratör
031-335 51 84

Anita Tóth
EU-samordnare
031-335 50 83

Russell Turner
Tjänstledig

Maryam Wahlund
Projektledare
031-335 52 42

Björn Wallermark
Utbildningsledare
031-335 53 64

Karin Westberg
Utbildningsledare
031-335 53 88

Yvonne Witzöe (fd Andersson)
Planeringsledare
031-335 51 91

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund