GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

J till N

Cecilia Kaan
Utbildningsadministratör och projektassistent
031-335 50 75

Anna Karlsson
Kommunikatör
0708-32 15 07

Linda Karlsson
Projektledare
031-335 52 04

Theresa Larsen
Projektledare/analytiker
0708-68 85 19

Anna Manhem Laurin
Projektledare
0733-29 28 76
031-335 52 22

Petra Lavås
Utbildningsadministratör
031-335 51 31

Lisbeth Lindahl
Forskare
031-335 51 79

Maria Ljung
Planeringsledare
031-335 51 73

Märit Malmberg Nord
Kommunikatör
031-335 50 77
0761-33 33 36

Anna Melke
Forskare
031-335 51 80

Maja Milch Sabelsjö
Kommunikatör
031-335 53 17
0766-23 88 84

Kicki Mällbin
Utbildare
031-335 53 02
0708-84 04 40

Åsa Nilsson
Analytiker
031-335 51 98

Sara Nordenhielm
Tjänstledig

Staffan Nyqvist
Utbildningsledare
031-335 53 10

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund